Privacy

First Steps First BV (“wij”, “onze” of “First Steps First”) hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website FirstStepsFirst.nl en de bezoekers die toegang hebben tot onze website of diensten via een mobiele app (tezamen, “Website”). We verzoeken u dit privacybeleid, dat verklaart hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen, te lezen.

Door het bezoeken en/of aanvragen van diensten op deze Website gaat u akkoord met, en voor zover vereist geeft u toestemming voor de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

1. INFORMATIEVERWERKING

1.1 Indien u de Website bezoekt of een bestelling doet bij First Steps First op de Website, zal u gevraagd worden om informatie over uzelf, waaronder uw naam en uw contact- en kindgegevens, zoals de geboortedatum, roepnaam, geslacht en eventuele gezondheidssituaties. We zullen tevens informatie over uw gebruik van de Website verzamelen alsmede informatie over u afkomstig van de berichten die u post op de Website en de e-mails of brieven die u naar ons stuurt.

1.2 Bij de toegang tot gegevens en/of diensten van First Steps First met behulp van digitale routes zoals (maar niet beperkt tot) mobiele telefoon, tablet of andere apparaten/technologie, waaronder mobiele apps, zijn de regels van First Steps First met betrekking tot gegevensverzameling en gebruik, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, ook van toepassing. Wij kunnen technische informatie verzamelen van uw mobiele telefoon en computerspecificaties of het gebruik van onze diensten via een mobiele telefoon, computer, zoals locatiegegevens en bepaalde kenmerken van, en prestatiegegevens over uw toestel, bezorg-/besturingssysteem, waaronder browser gegevens en het IP-adres. Tenzij u ervoor heeft gekozen anoniem te blijven via uw toestel en/of platforminstellingen, zal deze informatie automatisch worden verzameld en door ons worden gebruikt.

2. GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

2.1 Uw gegevens stellen ons in staat om u toegang te verschaffen tot de relevante onderdelen van de Website en om de door u gevraagde diensten te leveren. Dit stelt ons in staat om u facturen te sturen en om contact met u op te nemen voor zover dat nodig is met betrekking tot onze diensten. Wij zullen de verzamelde gegevens tevens zo gebruiken en analyseren dat wij onze onderneming kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, of voor ieder ander doeleinde, hetzij statistisch hetzij analytisch, en om ons te helpen fraude te voorkomen. Voor zover doelmatig, nu en in de toekomst, heeft u de mogelijkheid uw voorkeuren te uiten omtrent het gebruik van uw gegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Dit kan door middel van uw gekozen methode van het gebruik van onze diensten, zoals mobiele telefoon, mobiele apps of een andere weergave van onze Website, worden gedaan.

2.2 We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw mening over onze diensten en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen met betrekking tot de website of onze diensten.

2.3 Daar waar u dat heeft aangegeven, heeft u ermee ingestemd dat wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze andere producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, waaronder diensten die onderwerp van direct marketing kunnen zijn. We kunnen contact met u opnemen door middel van de post, de telefoon, een mobiel bericht (SMS, MMS etc.) alsook via de e-mail.

2.4. Daar waar u dat heeft aangegeven, heeft u ermee ingestemd dat we informatie kunnen delen met derde partijen (waaronder de sectoren in het voedsel, drinken, vrije tijd, marketing en reclame) om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden (via de post, de telefoon, mobiele berichten (SMS, MMS etc.) en/of e-mail) van producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn en om ons te helpen de informatie die we hebben verzameld te analyseren zodat wij onze onderneming en diensten voor u kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

2.6. Let op: door het geven/indienen van commentaar en feedback met betrekking tot de Website en de diensten, stemt u ermee in dat wij uw commentaar en feedback gebruiken op de Website en als marketing- en reclamemateriaal. Wij zullen u voor dit doel alleen identificeren door uw voornaam, de voornaam van uw kind en de stad waar u woont te vermelden.

2.5. Indien u niet wilt dat wij op deze manier gebruik maken van uw gegevens of van gedachten verandert over dat er in de toekomst contact met u kan worden opgenomen, laat het ons dan weten door gebruik te maken van de contactgegevens, zoals hieronder uiteengezet en/of uw profiel dienovereenkomstig te wijzigen.

2.6. Let op: door het geven/indienen van commentaar en feedback met betrekking tot de Website en de diensten, stemt u ermee in dat wij uw commentaar en feedback gebruiken op de Website en als marketing- en reclamemateriaal. Wij zullen u voor dit doel alleen identificeren door uw voornaam, de voornaam van uw kind en de stad waar u woont te vermelden.

3. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

3.1. De informatie die u ons verstrekt, zal worden overgedragen aan en opgeslagen op onze servers of servers van derden.

3.2. Derden partijen verwerken informatie zoals oproepen voor opvang en plaatsing aanvragen en verstrekken ondersteunende diensten. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan locaties (“Aangesloten Kinderopvang Locaties“) waar u uw aanvraag heeft geplaatst. Door het toezenden van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. First Steps First zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

3.3. Indien u hiermee heeft ingestemd kunnen we toestaan dat zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing- en reclamebedrijven, onze dochter­ondernemingen en gelieerde ondernemingen, af en toe contact met u opnemen over diensten die mogelijk interessant voor u zijn. Zij kunnen contact met u opnemen via de telefoon, SMS alsook via de e-mail. Als u van gedachten verandert over het feit dat in de toekomst door deze bedrijven contact met u kan worden opgenomen, laat ons dat dan weten door gebruik te maken van de contactgegevens zoals hieronder uiteengezet en/of door uw profiel dienovereenkomstig te wijzigen.

3.4. Indien onze onderneming een samenwerkingsverband aangaat met, wordt verkocht aan of fuseert met een andere onderneming, dan wel een andere onderneming koopt, zullen uw gegevens openbaar worden gemaakt of worden overgedragen aan de doelvennootschap, onze nieuwe zakenpartners of eigenaren of hun adviseurs.

3.5. Indien wij verplicht zijn uw gegevens openbaar te maken of deze gegevens te delen om te voldoen aan (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn om te voldoen aan) een wettelijke verplichting, en/of om nakoming van onze Website voorwaarden en ieder andere overeenkomst af te dwingen, en/of om de rechten van First Steps First, Aangesloten Kinderopvang Locaties of andere te beschermen kunnen wij de gegevens die u ons heeft verstrekt gebruiken. Dit houdt tevens het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en andere organisaties ten behoeve van de bescherming en de preventie tegen fraude.

4. BEVEILIGING EN GEGEVENSBEWARING

4.1. Wij nemen stappen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies en onvoorziene vernietiging of beschadiging. Wij zullen uw gegevens een redelijke periode bewaren of zo lang als de wet dat vereist.

4.2. Indien u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u de toegang krijgt tot bepaalde delen van de website bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We adviseren u dit wachtwoord met niemand te delen.

4.3. Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw informatie te beschermen kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u hebt doorgegeven aan de Website niet garanderen. Het overdragen van gegevens gebeurt op eigen risico. Als wij eenmaal uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

5. TOEGANG EN UPDATEN

U heeft het recht de informatie, die wij van u hebben te zien (“Toegangsverzoek”) en ons te verzoeken wijzigingen aan te brengen om te verzekeren dat deze gegevens juist en up-to-date zijn. Als u dit wenst te doen, neem dan contact op via de contactgegevens zoals hieronder uiteengezet. In het geval dat u een Toegangsverzoek doet behouden wij ons het recht voor om een vergoeding van vijf euro (€5.00) aan administratiekosten in rekening te brengen.

6. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Iedere wijziging van ons Privacybeleid zal worden gepost op de Website en, in voorkomend geval, door middel van een e-mailmelding.

7. CONTACT

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom en kunnen worden verzonden naar [email protected]