Als je kindje 4 jaar is, gaat hij/zij naar de basisschool. Voor de meeste kinderen is dit best wel een overgang en voor jou als ouder waarschijnlijk ook. Wat kan je kind verwachten in groep 1 en wat wordt er eigenlijk geleerd?

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar goede buitenschoolse opvang bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

De meeste kinderen gaan op 4 jarige leeftijd naar de basisschool. Echter zijn ze pas leerplichtig wanneer zij 5 jaar oud zijn tot en met de leeftijd van 16 jaar. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. En is dus ook van toepassing op kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, kinderen van asielzoekers en kinderen die illegaal in Nederland verblijven. Als ouder dien je je kind zelf in te schrijven bij een basisschool en moet je ervoor zorgen dat hij/zij naar school gaat.

Zelfstandigheid

Wanneer je peuter naar de basisschool gaat wordt er van hem/haar verwacht dat hij/zij al het een en ander zelfstandig kan. Als je kind al 4 jaar doorgebracht heeft op het kinderdagverblijf  dan heeft hij/zij al wat aantal skills geleerd. Maar de leidster op het KDV geeft veel persoonlijke aandacht, die de meester of juf van groep 1 niet altijd kan geven doordat de groepen veel groter zijn. Daarom wordt er verwacht dat je kleintje al een aantal dingen zelfstandig kan:

  • Zelfstandig zijn/haar kleren aan- en uittrekken.
  • Hij/zij is zindelijk: Een ongelukje in de eerste paar weken is geen probleem, maar over het algemeen moet je kind wel zindelijk zijn.
  • Zelfstandig zijn/haar eigen billen afvegen.
  • Zelfstandig zijn/haar eigen jas dicht krijgen.

Kan je kind nog niet alles zelf? Dan het is het belangrijk om van te voren goed te oefenen. Zet er geen druk op, dit zorgt ervoor dat je kleuter school als iets “engs” gaat zien. Daarnaast is er vast nog wel iets te regelen met de meester of juf als je kleine spruit nog niet zelfstandig zijn kleren uit kan trekken.

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar goede buitenschoolse opvang bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!

Basisschool kiezen

Voordat je kind 4 jaar wordt, wil je al ingeschreven staan bij een basisschool. Zeker de populaire scholen in grotere steden werken met een wachtlijst. En je kindje spendeert er toch 8 jaar van zijn/haar leven, het is dus belangrijk dat je de juiste school kiest. Vaak organiseren scholen open dagen zodat je de sfeer kunt proeven. Luister hierbij vooral naar je gevoel. Een school kan goed staan aangeschreven, maar als de methode en sfeer niet past bij je opvoedstijl en gezin, dan is het beter om verder te zoeken.

Verschillende lesmethodes

Alle scholen in Nederland mogen zelf bepalen welke lesmethode zij hanteren en op welke manier ze invulling geven aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs; een lijst met alles wat een kind moet kunnen en kennen als hij/zij doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. Op basis van de kerndoelen wordt de “leerlijn” geformuleerd.

Wat leert je kind in groep 1?

In groep 1 gaat het voornamelijk om het spelenderwijs leren en wennen aan de basisschool. Hierbij wordt er geteld, vormen benoemd, gesproken in de kring, met andere kinderen gespeeld, gerijmt en geluisterd naar anderen. In groep 1 gaat leren nog in kleine stapjes. Kleuters ontwikkelen zich namelijk op hun eigen tempo. Zo zal de één sneller dingen oppikken en meer hebben geleerd aan het einde van groep 1 dan een ander. Maar dat maakt niet uit. Kleuters leren snel en de verhoudingen kunnen over een paar maanden compleet anders zijn.

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar goede buitenschoolse opvang bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!

Algemene leerdoelen groep 1

Je kindje lijkt in jouw ogen al zo groot, maar vergeleken met de andere kinderen op de basisschool leert hij pas net de wereld kennen. Sommige kinderen hebben de prikkels van school en het leren echt nodig en zijn er aan toe. Andere kinderen vinden het maar wat spannend om onder moeders veilige vleugels vandaan te gaan.

Wentraject

Om de overgang naar de groep 1 wat te verzachten hebben de meeste basisscholen een wentraject. Dit houdt in dat je kind een ochtend of middag mee kan doen in de klas. Als blijkt dat je kleintje het lastig vindt om te wennen, dan kun je hem/haar ook eens een middagje thuis houden. Bij sommige scholen kun je als ouders aanwezig zijn in de klas tijdens het wentraject. Maar dit wordt meestal toch afgeraden. Dit maakt het voor kleuters lastig om aansluiting te vinden bij de groep.

Leren

Wanneer kleuters gewend zijn aan de klas en hun meester of juf, kan het echte werk beginnen. Meestal lopen groep 1 en 2 wat door elkaar omdat het ene kind nou eenmaal sneller dingetjes oppikt dan het andere. In groep 2 krijgen kinderen bijvoorbeeld al ‘voorbereidend lezen’. Het kan best zijn dat een kindje hier al eind groep 1 aan toe is.

Taal

Het leren begint bij het begrijpen van de taal. Het stimuleren van de taalontwikkeling is dan ook het belangrijkste doel tijdens de kleuterperiode. Je kind kent voordat hij/zij naar de basisschool gaat 4000 woorden passief en 2500 actief. Het doel is je kleintje 3000 nieuwe woorden te leren gedurende de eerste twee jaar van de basisschool. Dit gebeurt spelenderwijs door voor te lezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken.

Rekenen

De meeste kleuters kunnen al vrij snel van 1 tot 10 tellen. Maar dit heeft nog nauwelijks betekenis voor hen. In groep 1 wordt er gefocust op het getalbegrip. Dit houdt in dat je kind daadwerkelijk waarde toekent aan de telwoorden. Er wordt hierbij opgeteld op basis van voorwerpen, dagen van de week, volumes (groot, groter, grootst) en van voor naar achter.

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar goede buitenschoolse opvang bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!

Wereldoriëntatie in groep 1

In groep 1 wordt er gefocust op het vergroten en leren kennen van de wereld. In iedere kleuterklas zijn materialen en speelgoed aanwezig om je kleintje optimaal te stimuleren. Zo zijn er bouwmaterialen aanwezig zoals Lego en door te knutselen leert je kind kleuren herkennen.

Andere zaken zoals het wisselende weer en het besef van verschillende dagen wordt ook steeds duidelijker. Daarnaast wordt het in de kleuterklas gestimuleerd om sociaal met elkaar om te gaan. Je peuter leert om te delen, voor anderen te zorgen en om hulp te vragen.

Buitenschoolse opvang

Wanneer je werkrooster niet aansluit op de schooltijden van je kind, zul je een soort van kinderopvang moeten regelen. Wanneer je kleuter naar de basisschool gaat komt die opvang in de vorm van de buitenschoolse opvang. Hier gaan kinderen van 4 – 12 jaar naar toe buiten schooltijden en tijdens vakantiedagen. Kinderen worden opgevangen door pedagogisch medewerkers die klaar staan om je kind te helpen met huiswerk en te vermaken. Daarbij moet gezegd worden dat BSO-tijd vrije tijd is. Er worden vaak activiteiten georganiseerd, maar het is niet verplicht om hier aan deel te nemen.

Let op: ook de BSO hanteert vaak een wachtlijst. Ben je op zoek naar een geschikte buitenschoolse opvang bij jou in de buurt? Regel dan snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First.