Het First Steps First Green Label is het keurmerk voor kinderopvang locaties die minder milieubelastend zijn, bijvoorbeeld door energie- en waterbesparing, afvalreductie of het verminderen van uitstoot naar lucht, water en bodem. Maar ook bijdragen aan het behoud van natuur en de educatie hiervan aan kinderen. First Steps First is betrokken bij de totstandkoming van de criteria. Deze hebben betrekking op de hele levenscyclus van een dienst van een kinderopvang locatie.

Wanneer ontvang je het Green Label

Met het Green Label geeft First Steps First aan wat in haar ogen milieuvriendelijke bedrijfsprocessen inhouden. Bedrijven die voldoen aan de criteria kunnen het First Steps First Green Label krijgen op de website van First Steps First. Voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang is het First Steps First Green Label een goede leidraad in het kiezen van een locatie die milieubewust onderneemt op verschillende aspecten en zorgt voor bewustwording en educatie hiervan een hun kinderen.

Wanneer First Steps First vermeld dat een locatie voldoet aan de eisen van het Green Label dient een locatie/organisatie tenminste aan één van de gestelde criteria te voldoen. Wanneer dit het geval is, wordt de locatie/organisatie door First Steps First beschouwt als een milieubewuste kinderopvang locatie.

De criteria die hiervoor zijn opgesteld zijn gebaseerd op 4 algemene uitgangspunten.

Algemene criteria

 1. Milieu verantwoordelijk handelen;
 2. Opvang natuur-tuin;
 3. Buitenspeel opvang;
 4. Opvang in de natuur.

Milieu verantwoordelijk handelen

 • Vergeleken met gangbare kinderopvang locaties vermindert deze locatie/organisatie het energie-, water-, en materiaalgebruik van zowel medewerkers, ouders en kinderen.
 • De kinderopvang locatie maakt gebruik van gerecycled materiaal en/of 2e hands producten.
 • De kinderopvang locatie neemt benodigde materialen grotendeels af van lokale bedrijven.
 • De kinderopvang locatie maakt grotendeels gebruik van duurzame energie.
 • De kinderopvang locatie draagt bij aan energiebesparing.
 • De kinderopvang locatie zorgt zoveel mogelijk voor een klimaat neutrale dienstverlening door CO2-compensatie.
 • De kinderopvang locatie stimuleert bewustwording bij kinderen én ouders over een duurzame wereld.
 • De kinderopvang locatie heeft een uitgesproken afvalbeleid dat erop is gericht afval zoveel mogelijk te voorkomen en dat reststromen zoveel mogelijk worden opgenomen in een materiële kringloop.
 • De kinderopvang locatie zet zich in voor natuurbehoud en houdt tijdens bezoek aan natuurgebieden rekening met kwetsbare planten en dieren.
 • De kinderopvang locatie zorgt voor bewustwording in biologisch voedsel.
 • De kinderopvang locatie bevordert de recreatie zonder schade aan lucht, water, bodem en ecosystemen.

Opvang met natuur-tuin

 • De kinderopvang locatie draagt bij aan het overdragen van kennis over de natuur.
 • De kinderopvang locatie besteed dagelijks aandacht aan planten en/of dieren.
 • De kinderopvang locatie gaat dagelijks naar buiten, bij slecht weer gaan kinderen in outdoor kleding.
 • De kinderopvang locatie beschikt over een natuurtuin die minimaal voor ⅓ is beplant met inheemse en/of eetbare planten.
 • De kinderopvang locatie beschikt tenminste over een water speelplek ingericht voor het ontdekken van waterdiertjes.

Buiten speel opvang

 • De kinderopvang locatie is erop gericht dat kinderen vooral buitenspelen in parken en vrij in speeltuinen in de buurt.
 • De kinderopvang locatie besteed dagelijks aandacht aan planten en/of dieren.
 • De kinderopvang locatie gaat dagelijks naar buiten, bij slecht weer gaan kinderen in outdoor kleding.
 • De kinderopvang locatie bezoekt met de kinderen verschillende buiten speelplekken.

Opvang in de natuur

 • De kinderopvang locatie is gericht op de beweging en ontwikkeling door vrijspel in een niet sturend ingerichte natuur en met beperkt sturende activiteiten.
 • De kinderopvang locatie besteed dagelijks aandacht aan juist in natuurgebieden beleefbare natuurlijke processen en voor die gebieden specifieke plant- en diersoorten.
 • De kinderopvang locatie bezoekt afwisselende plekken in de natuurgebieden.
 • De kinderopvang locatie heeft in de gebruikelijke bezochten gebieden minimaal 166 m2 oppervlakte per kind beschikbaar waar de kinderen ook buiten de paden kunnen spelen.
 • De kinderopvang locatie houdt rekening met kwetsbare planten en dieren in natuurgebieden.

Het gaat hier om een eigen verklaring van kinderopvang locaties, dat hun diensten voldoen aan de criteria die First Steps First stelt. De medewerkers van First Steps First controleren voor plaatsing de gegevens bij de organisatie over de eigen verklaring.

info Tip: Ben je op zoek naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang met een Green Label bij jou in de buurt? Gebruik dan de zoekfunctie bovenin onze site. Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!