Iedere kinderopvanglocatie hanteert een eigen opvoedmethode. Bij je keuze in kinderopvang is het belangrijk om hier kritisch naar te kijken. Het zegt namelijk veel over hoe de medewerkers om zullen gaan met je kindje. En dan wil je wel dat de methode aansluit bij je eigen visie over de opvoeding. Daarom heeft First Steps First de meest voorkomende opvoedmethodes voor je op een rijtje gezet.

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar goede buitenschoolse opvang bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!

Montessori

“Help mij het zelf doen” is de kern visie van Maria Montessori. Elk kind is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Bij de Montessorimethode wordt er van een individuele ontwikkeling van een kind uit gegaan. Er worden in groepen gewerkt met verschillende leeftijden bij elkaar. Montessori is gebaseerd op een evenwichtig verband tussen vrijheid en vaste regels om kinderen zelfstandig te laten worden. Kinderen moeten vanuit hun eigen intrinsieke motivatie leren en geen taken opgelegd krijgen. Een kind is actief en nieuwsgierig, door zelf te onderzoeken leren zij er meer van. De leidsters houden het individu in de gaten om na te gaan of het kind aan een nieuwe stap in de ontwikkelingsfasen toe is.

Steiner

Steiner zegt dat elke kind een voorgeschiedenis heeft en daar moet rekening mee gehouden worden in de opvoeding. Daarom heeft Steiner de “Vrijeschool” geïntroduceerd. Een methode waarbij de pedagogische medewerkers zich niet laten leiden door de voorschriften van de overheid, maar haar eigen visie hanteert. De persoonlijke ontwikkeling van elk individueel kind staat centraal. De ontwikkeling van zintuigen zijn in de eerst jaren erg belangrijk.
Het leerplan van de vrije school is leren met hoofd, hart en handen. Met handen wordt het motoriek bedoeld. Met het hart wordt gevoel, inlevingsvermogen en zelfvertrouwen bedoeld. Met het hoofd wordt het denkpatroon, begrijpen en onthouden bedoeld.

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar een goed kinderdagverblijf bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!

Gardner

De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zegt dat elke kind meervoudige intelligentie heeft. Elk kind heeft zijn eigen talenten en specialiteiten, deze worden door drie componenten getraind: “excelleren, leren en compenseren”. Een kind moet excelleren waarin hij/zij het beste is, andere talenten leren te ontwikkelen en de grotere talenten gebruiken om minder sterke talenten te compenseren. Gardner onderscheid acht intelligenties die ‘knaps’ genoemd worden:

Woordknap
De kinderen richten zich op taal, ze houden van lezen, poëzie, verhalen, spelling en spreken.

Rekenknap
Deze kinderen richten zich op het oplossen van problemen, ze houden van cijfers, logisch nadenken en verbanden  leggen.

Beeldknap
Deze kinderen zijn echte ‘doeners’, ze houden van tekenen, schilderen en visueel bezig zijn.

Muziekknap
Kinderen richten zich op het maken en beluisteren van muziek

Beweegknap
Deze kinderen zijn echte doeners, ze houden van lichamelijke inspanning, dansen en toneelstukken opvoeren.

Natuurknap
Deze kinderen richten zich op alles wat met de natuur te maken heeft, Planten, dieren en natuurverschijnselen.

Mensknap
Deze kinderen richten zich op samenwerken, zij kunnen zich goed aanpassen aan anderen

Zelfknap
Deze kinderen richten zich op zichzelf, zij zonderen zich af, houden van stilte en doen graag opdrachten alleen.

Riksen-Walraven

Riksen-Walraven heeft vier basisdoelen, die het uiteindelijke hoofddoel nastreven namelijk: ’Een warme en open relatie met een kind ontwikkelen, gebaseerd op wederzijds respect en liefde.’

1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.
De groepsleiding, omgeving en contact met ander kinderen moeten een veilige basis vormen voor een kind, als een kind zich veilig voelt durft hij/zij te spelen en te leren.

2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
De omgeving waarin een kind zich begeeft moet ontwikkelingsmogelijkheden bieden om persoonlijke eigenschappen te ontwikkelen. Een kind moet leren hoe hij/zij problemen aanpakt en zich aan kan passen aan situatie waarin hij/zij zich bevindt.

3.Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
De omgeving stelt kinderen in de gelegenheid om sociale competenties te ontwikkelen. Kinderen leren goed te communiceren, samenwerken, conflicten ontwijken en oplossen. Deze facetten samen zorgen ervoor dat kinderen kunnen functioneren in de samenleving.

4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken.
Spelenderwijs wordt er geleerd wat wel en niet mag. De gedragsregels en omgangsnormen worden bijgebracht, de kinderen leren hoe zij met elkaar om horen te gaan.

Gordon

De Gordon-methode is een opvoedingsmethode op basis van luisteren en respectvol communiceren. Ouders en groepsleidsters luisteren actief zonder een oordeel te geven, het voordeel hiervan is dat een kind zelf een oplossing bedenkt voor zijn/haar probleem. Er wordt met ‘ik boodschappen’ gecommuniceerd en conflicten worden opgelost zonder verliezers. Deze componenten zijn het uitgangspunt om optimaal te kunnen communiceren. Het kind moet zich serieus genomen voelen en zichzelf durven te zijn. gelijkwaardigheid en respectvol met elkaar omgaan staan centraal bij de Gordon-methode.

Malaguzzi

De pedagogiek en filosoof Loris Malaguzzi zegt dat kinderen leren door zelf te ontdekken, op de initiatieven die zij nemen wordt ingespeeld door situaties te creëren die hierbij aansluiten. Er wordt geobserveerd en geluisterd in plaats van vertellen wat de kinderen moeten doen. Er moet niet gekeken worden naar wat een kind niet kan maar wat een kind wel kan. De creativiteit en fantasie van kinderen wordt gestimuleerd om een kind te laten profileren. De kinderen spelen en leren samen, maar leren vooral van elkaar. Elk kind beschikt over 100 talen, zoals: bewegingen, tekenen, klanken dansen en toneel, elke taal heeft zijn eigen mogelijkheden waarop ingespeeld kan worden.

info Tip: Gebruik de zoekfunctie bovenin onze site als je op zoek bent naar goede kinderopvang bij jou in de buurt! Regel snel & eenvoudig je kinderopvang online via First Steps First!